Εύκολος
να εγκαταστήσετε

Προσιτός
σε όλους

Φωτιστικά
ποιότητα

σύνδεση
ασφαλής

Από ζεστό λευκό έως κρύο λευκό

Ανοιχτά χρώματα και σκηνές

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

ή με το τηλεχειριστήριο

Απεριόριστος

Έως 1000 φώτα που καλύπτουν 1 χλμ

Συνδεδεμένο ή μη συνδεδεμένο

Επικοινωνήστε


    κορδέλλα της κεφαλής